• Default Alternative Text

    Ugrađeni sigurnosni servo pogon / kodirana magnetska sklopka / kat. 3 PL e, SIL 3 / kategorija zaustavljanja 2