Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Automatizacija i kontrola
   Search in Progress...

   Loading
   Širom svijeta
   Search in Progress...

   Loading
     
    

   Obrada podataka, datoteke i zakon o slobodama

   U skladu sa zakonom br 78-17 "Obrada podataka, datoteke i slobode", raspolažete pravom pristupa, ispravljanja i brisanja podataka koji se odnose na vas. Kako biste iskoristili ovo pravo, molimo vas da se pisanim putem obratite tvrtki na adresu Schneider Electric SA, Direction de la Communication Groupe, 89 bld Franklin Roosevelt, 92506 Rueil-Malmaison, ili na fr-webmaster-info@schneider-electric.com.