Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Hospitals
   
 
 

Povratak na segment o bolnicama

 
   
 
 
 

Uspješna priča: alžirsko Ministarstvo narodne odbrane (Alžir)

Distribucija električne energije u vojnim bolnicama u Oranu i Konstantinu

 
 

 

 

I. KLIJENTOVO OKRUŽENJE/KONTEKST PROJEKTA

Profil klijenta:

Alžirsko Ministarstvo narodne odbrane pokrenulo je veliki program izgradnje vojnih bolnica. Inženjeri iz kompanije Brown & Roots Condor konzultanti su za bolnice u Oranu i Konstantinu. Oni su posebno zaduženi za:

 • izvođenje svih studija o distribuciji električne energije koja je specifična za instalacije u bolnici u skladu sa standardima i propisima.
 • opskrbu svake lokacije neophodnom električnom opremom i povezanim sustavima za automatizaciju.

Klijentovi ciljevi i ograničenja:

 • Ove dvije bolnice imaju preko 700 kreveta i trebale su započeti s radom 2004. godine.
 • Instalirano napajanje ima više od 10 MVA. Arhitektura i specifikacije distribucije električne energije su identične.

II. IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA

Metodologija implementacije (glavne faze):

Tvrtka Brown & Roots Condor povjerila je projekt američkoj građevinskog tvrtki William Berry, čija su specijalnost bolnice, a koja je zatražila od tvrtke Schneider Electric da osigura svu

električnu opremu. Tvrtka Schneider Electric izabrana je na temelju iskustva na sljedećim poljima:

 • električne mreže,
 • SN/NN oprema,
 • studije o zaštiti i diskriminaciji,
 • automatizirani sistemi distribucije električne energije,
 • transkripcija specifikacija iz američkih standarda (ANSI Nema) u europske standarde (IEC).

Trajanje:

1 godina: od 2003. do 2004.

Pregled rješenja (usluga, proizvoda, sistema, arhitektura…):

 

 
 • Studije i usluge
 • Distribucija električne energije u svakoj bolnici pomoću sustava nadzora Seefox sa podržanom pločom za upravljanje alarmima, dinamičkim nadzorom statusa mreže i snimanjem parametara instalacije,
 • Osiguranje odgovarajuće opreme.

III. REZULTATI/USPJEH

Prednosti za klijenta:

 • Transkripcija specifikacija iz američkih standarda (ANSI Nema) u europske standarde (IEC).