Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

  • Default Alternative Text

   Pravila privatnosti i cookies

  Schneider Electric: Izjava o privatnosti podataka

  1. Schneider Electric obvezuje se štititi Vaše osobne podatke

  Schneider Electric posvećen je zaštiti privatnosti i osobnih podataka. Molimo pročitate ovu izjavu o privatnosti.

  Ova Izjava o privatnosti pruža informacije o našim praksama u pogledu privatnosti i o načinu prikupljanja osobnih podataka na mreži te načinu na koji te podatke upotrebljavamo. Ova je izjava dostupna na našoj početnoj stranici i na dnu svake mrežne stranice korporacije Schneider Electric.

  Schneider Electric snažno podupire temeljna prava na privatnost i zaštitu podataka, kao i poštivanje nacionalnih i međunarodnih zakona o privatnosti.
   
  U pravnim i etičkim načelima, "Naša načela odgovornosti", Schneider Electric se bvezuje održavati povjerljivost svih osobnih podataka i strogo ograničiti bilo kakvo objavljivanje, u skladu s lokalnim zakonima.
   
  Schneider Electric je definirao ovu Izjavu o zaštiti privatnosti kao eksternu publikaciju obvezujućih korporativnih pravila o privatnosti podataka ("BCR"), potvrđenih od strane tijela za zaštitu podataka Europske unije u studenom 2012. godine.

  U Obvezujućim korporativnim pravilima o privatnosti podataka Schneider Electric, poštujemo i uzimamo u obzir glavna načela EU Direktive 95/46/EC, budući da se naše sjedište nalazi u Europskoj uniji.

  Naša Pravila o privatnosti primjenjiva su u svim našim povezanim poduzećima, u odnosu na prikupljanje, obradu, uporabu, širenje, prijenos i pohranu osobnih podataka. Ona uvode zajednička pravila za sve naše subjekte u svim zemljama i cilj im je osigurati visoku razinu zaštite osobnih podataka unutar korporacije Schneider Electric.

  2. Na koga se primjenjuje ova Izjava o privatnosti

  Schneider Electric globalna je tvrtka s pravnim osobama, poslovnim procesima, upravljačkim strukturama i tehničkim sustavima koji prelaze granice. Ova se Izjava o privatnosti primjenjuje na sve mrežne lokacije, domene, usluge, aplikacije i proizvode u vlasništvu Schneider Electric, kao i one naših podružnica u cijelosti u vlasništvu Schneider Electric ("Mrežne lokacije ili usluge društva Schneider "), uz izuzetak toga što politika privatnosti ili izjava o privatnosti specifična za određeni program, proizvod ili uslugu Schneider Electric može nadomjestiti ili nadopuniti ovu Politiku privatnosti. Ova politika privatnosti obvezujuća je za sve podružnice i zaposlenike korporacije Schneider Electric.

  3. Na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke?

  Schneider Electric poštuje prava i interese svakog pojedinca, zaposlenika, kandidata ili kupca u pogledu njihove privatnosti. Podružnice korporacije Schneider Electric pridržavat će se sljedećih načela prilikom obrade Vaših osobnih podataka:

  1. Pravična i zakonita obrada Vaših osobnih podataka.

  2. Prikupljanje Vaših osobnih podataka u određene, legitimne svrhe i bez daljnje obrade na načine nespojive s tim svrhama.

  3. Prikupljanje Vaših osobnih podataka koji su relevantni i ne prekomjerni za svrhe za koje se prikupljaju i koriste.   Podatke možemo učiniti anonimnima kada je to izvedivo i prikladno, ovisno o prirodi podataka i rizicima povezanim s namjeravanom uporabom.

  4. Održavanje Vaših osobnih podataka točnima i, gdje je to potrebno, ažuriranima. Poduzet ćemo razumne korake za ispravljanje ili brisanje podataka koji su netočni ili nepotpuni.

  5. Čuvanje osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe za koje su prikupljeni i obrađeni.

  6. Obrada Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim pravima pojedinca.

  7. Poduzimanje odgovarajućih tehničkih, fizičkih i organizacijskih mjera radi sprječavanja neovlaštenog pristupa, protupravne obrade i neovlaštenog ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka.

  8. Obrada Vaših osobnih podataka na temelju sljedeće pravne osnove:
  - nedvosmisleno ste dali svoj pristanak; ili
  - obrada je potrebna radi izvršenja ugovora u kojemu ste strana ili radi poduzimanja koraka na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora; ili
  - obrada je potrebna radi udovoljavanja zakonske obveze kojoj je korporacija Schneider Electric podložna; ili
  - obrada je potrebna kako bi se zaštitili vitalni interesi nositelja podataka; ili
  - obrada je potrebna radi ispunjenja zadatka izvršenog u javnom interesu ili pri obavljanju službene ovlasti koja je povjerena nadzornom tijelu ili trećoj strani kojoj se podaci otkrivaju; ili
  - obrada je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi korporacija Schneider Electric ili treća strana, ili strane kojima se podaci otkrivaju, izuzev ako su takvi interesi nadjačani interesima u pogledu temeljnih prava i slobode nositelja podataka.

  Svi subjekti korporacije Schneider Electric osiguravaju poštivanje ovih načela.

  4. Zašto prikupljamo Vaše osobne podatke?

  Naši primarni ciljevi u prikupljanju podataka jesu pružiti našim kupcima i drugim korisnicima vrhunsku uslugu i neometano, učinkovito i prilagođeno iskustvo tijekom korištenja mrežnih lokacija. Primjerice, prilikom kupnje proizvoda ili traženja informacija na mrežnim lokacijama, Vaše osobne podatke koristimo za ispunjavanje narudžbe ili pružanje traženih informacija.

  Schneider Electric može prikupljati osobne podatke radi izvršenja različitih transakcija, kao što su:

  • narudžbe, aktivacije i registracije proizvoda ili usluga
  • stvaranje profila
  • zahtjevi za informacijama
  • pretplate na marketinške obavijesti ili podršku
  • prijave na natječaje ili sudjelovanja u anketi
  • prijave za posao

  5. Koje podatke prikupljamo?

  Schneider Electric prikuplja i koristi osobne podatke za personalizaciju online iskustva i interakciju sa Schneider Electric. Takvo se prikupljanje vrši uz odgovarajuću obavijest i pristanak, zajedno s potrebnim podnescima prema tijelima za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.

  Osobne informacije (ili osobni podaci) podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("nositelj podataka"); prepoznatljiva osoba jest osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

  Ova izjava o privatnosti ne obuhvaća osobne podatke koji su učinjeni anonimnima ili kod kojih su korišteni pseudonimi. Podaci su učinjeni anonimnima ako se pojedine osobe više ne mogu identificirati ili se mogu identificirati samo uz nerazmjerno velike izdatke u pogledu vremena, troškova ili rada. Upotreba pseudonima podrazumijeva zamjenu imena ili drugih identifikatora nadomjescima, tako da je prepoznavanje pojedinih osoba nemoguće ili barem znatno otežano. Ako anonimni podaci prestanu biti anonimni (tj. pojedinačne osobe ponovno se mogu identificirati) ili se koriste pseudonimi i pseudonimi omogućuju identifikaciju pojedinih osoba, tada se ova izjava o privatnosti ponovno primjenjuje.

  Odluka o tome hoćete li nam otkriti osobne podatke uvijek je na Vama, iako ako izaberete to ne učiniti, zadržavamo pravo ne registrirati Vas kao korisnika ili ne pružiti Vam bilo kakve proizvode ili usluge.

  Vrste osobnih podataka koje prikupljamo od Vas mogu uključivati:
  • Vaše ime, tvrtku, adresu e-pošte, telefonski broj, adresu za naplatu i adresu za dostavu
  • vrstu kupca, funkciju radnog mjesta, naziv radnog mjesta, nabavno tijelo, vremenski okvir nabave i ostalo
  • postavke proizvoda i usluga, postavke kontakata, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu, kao i podatke o interesu za posao
  • Vašu korisničku identifikaciju i zaporku pri Schneider Electric (gdje je primjenjivo)
  • podatke o kreditnoj kartici (gdje je primjenjivo)
  • IP adresu (vidjeti poglavlje o kolačićima)

  Na koji način upotrebljavamo Vaše podatke

  Prikupljamo i upotrebljavamo podatke na više načina, uključujući sljedeće:

  Pregledavanje i pretraživanje: Prikupljamo određene osobne podatke prilikom posjete mrežne lokacije ili klika na različite poveznice za proizvode i usluge. Prikupljamo ove podatke kako bismo unaprijedili korisničko iskustvo na mrežnoj lokaciji za sljedeće posjete (npr. odabir zemlje), pomogli pri učinkovitijem funkcioniranju mrežnih lokacija, prikupljali obuhvatne demografske podatke, pratili stupanj aktivnosti na mrežnim lokacijama, kao i procijenili učinkovitost našeg oglašavanja. (vidjeti poglavlje 8. o kolačićima)

  Naručivanje Prikupljamo osobne podatke prilikom Vaše kupnje proizvoda i usluga. Prikupljamo ove podatke kako bismo isporučili naručeno, primili uplatu, kao i komunicirali o statusu pripadajuće narudžbe.

  Tehnička podrška Možemo prikupljati određene podatke prilikom traženja tehničke podrške za Schneider Electric proizvode. Ove su informacije neophodne za prepoznavanje Vaših sustava, razumijevanje konfiguracije proizvoda, dijagnosticiranje Vaših pitanja te pružanje rješenja.

  Mrežne ankete i istraživanja prikupljamo osobne podatke od kupaca koji dobrovoljno ispunjavaju ankete ili sudjeluju u istraživanjima. Ove podatke koristimo za poboljšanje naših proizvoda i usluga.

  Promotivne aktivnosti Prikupljamo osobne podatke prilikom uključivanja u promotivni program ili aktivnost. Ove podatke koristimo za administriranje programa ili aktivnosti, za slanje promotivnih poruka e-pošte, obavještavanje pobjednika i objavljivanje javno dostupnog popisa pobjednika, sukladno važećim propisima i zakonima.

  Newsletteri (bilteni) i promotivne email poruke Prikupljamo osobne podatke kada zatražite primanje biltena, promotivnih poruka e-pošte i drugih informacija. Ove podatke koristimo kako bismo Vam pružili informacije koje zatražite.

  Podaci za kontakt Ukoliko nas kontaktirate, vodimo evidenciju Vaše korespondencije ili komentara, uključujući osobne podatke, u datoteci koja je specifična za Vas. Ove podatke koristimo kako bismo Vam pružili bolju uslugu u slučaju da nas ponovno kontaktirate.

  Vaše podatke možemo čuvati kroz razumno razdoblje za gore navedene svrhe.

  Na koji način upotrebljavamo Vaše podatke za marketinške svrhe? 

  Mi (uključujući i tvrtke iz naše grupacije) i pažljivo odabrane treće strane možemo koristiti prikupljene podatke kako bismo Vas obavještavali, poštom, telefaksom, telefonom, SMS-om i e-poštom, o promocijama, novostima i novim proizvodima za koje mislimo da bi Vam mogli biti od interesa.   Dajući nam svoje podatke, pristajete na kontaktiranje navedenim metodama u navedene svrhe. Ako ne želite primati naše marketinške informacije, molimo Vas da to naznačite gdje je potrebno u registracijskom obrascu ili obrascu zahtjeva.

  6. Što činimo s Vašim osobnim podacima

  Ukoliko nam dajete osobne podatke, izravno ili putem prodajnog posrednika ili drugog poslovnog partnera, mi:

  • nećemo iste prodavati ili iznajmljivati trećoj strani bez Vašeg dopuštenja - iako, osim ako ne pristanete, možemo koristiti Vaše podatke za kontakt kako bismo Vam pružili informacije za koje smatramo da trebate znati ili Vam mogu biti korisne, kao što su (na primjer) vijesti o našim uslugama i proizvodima te izmjenama Uvjeta pružanja usluge;
  • poduzimat ćemo komercijalno razumne mjere predostrožnosti za zaštitu podataka od gubitka, zlouporabe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništavanja;
  • nećemo upotrebljavati ili otkrivati podatke osim:

  > ako je to potrebno radi pružanja usluga ili proizvoda koje ste naručili, kao što je (na primjer) davanje podatka prijevozniku radi isporuke proizvoda koji ste naručili;
  > na druge načine opisane u ovoj politici privatnosti ili na koje ste drukčije pristali;
  > u cjelini s drugim podacima na takav način da se Vaš identitet ne može razumno utvrditi (na primjer, izrada statističkih podataka);
  > ako se to zakonski zahtijeva, na primjer, u odgovoru na sudski nalog ili nalog za pretragu;
  > vanjskim revizorima koji su se suglasili s čuvanjem povjerljivosti podataka;
  > ako je to potrebno radi provođenja Uvjeta pružanja usluge;
  > ako je to potrebno radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine korporacije Schneider Electric, njenih korisnika ili drugih osoba; navedeno može uključivati (primjerice) razmjenu informacija s drugim organizacijama radi zaštite od prijevare i/ili smanjenja rizika.

  7. Vaš sadržaj

  Dajući nam svoje osobne podatke i korištenjem mrežnih lokacija, pristajete na našu obradu Vaših osobnih podataka i osjetljivih osobnih podataka za gore navedene svrhe. Također pristajete na naš prijenos Vaših podataka u zemlje ili oblasti koje ne pružaju istu razinu zaštite kao EU, ako je to potrebno za gore navedene svrhe. Ako izvršimo takav prijenos, mi ćemo, ako je to prikladno, sklopiti ugovor kako bismo osigurali da su Vaši podaci zaštićeni. Ako nam date podatke o drugoj osobi, potvrđujete da je ista Vas imenovala da djelujete u njezino ime, da pristanete na obradu njezinih osobnih podataka, uključujući osjetljive osobne podatke, te da ste je obavijestili o našem identitetu i svrhama (kako su gore izložene) u koje će se obrađivati njezini osobni podaci.

  8. Kolačići

  Kolačić je informacija u obliku vrlo male tekstualne datoteke koja se nalazi na tvrdom disku mrežnog korisnika. Generira ga poslužitelj mrežne stranice, koji je u suštini računalo koje upravlja mrežnom stranicom. Poslužitelj postavlja informacije koje sadrži kolačić te ga taj isti poslužitelj može koristiti svaki put kad korisnik posjeti mrežnu stranicu. Kolačić se može smatrati osobnom iskaznicom mrežnog korisnika, koja govori mrežnoj stranici kada se korisnik vratio.
  (Izvor: www.AboutCookies.org

  Korištenje kolačića omogućuje nam da Vam pružimo određene značajke te nam pruža informacije o posjetima mrežnoj lokaciji. Također možemo koristiti kolačiće kako bi nam isti omogućili da mrežne lokacije više prilagodimo korisniku. Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali ih ne morate prihvatiti. Obično možete promijeniti postavke preglednika kako biste spriječili prihvaćanje, ali i dalje biste trebali moći uživati u većini značajki na mrežnim lokacijama.

  Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji se već nalaze na Vašem računalu ili želite spriječiti prihvaćanje kolačića ubuduće, pogledajte upute proizvođača Vašeg preglednika klikom na "Pomoć" u izborniku preglednika. Više informacija dostupno je na adresi www.AboutCookies.org.

  Kolačići treće strane za svrhu analize

  Kako bismo našim posjetiteljima pružili bolju uslugu, mjerimo broj prikaza stranica, broj posjeta, različite radnje posjetitelja na našoj mrežnoj lokaciji, geografsko lociranje naših posjetitelja te koliko puta se posjetitelji vraćaju na našu mrežnu lokaciju. U tu svrhu upotrebljavamo dva softverska alata za mrežnu analizu: Analyzer i Google Analytics, kao i kolačić Munchkin tvrtke Marketo.

  Informacije o alatu Analyzer(AT Internet - http://atinternet.com)

  Što se tiče tvrtke AT Internet, "kolačići" se koriste za obavljanje relevantnih i detaljnih statističkih istraživanja. "Kolačić" se koristi kao dodatak uz JavaScript oznaku, a zahvaljujući upotrebi "kolačića" moguće je precizirati analize JavaScript oznaka, te klijentima tvrtke AT Internet također omogućuju prepoznavanje posjetitelja svaki put kad posjete njihovu mrežnu lokaciju. Ovi "kolačići" pohranjuju informacije koje se odnose na samo jednu korisničku identifikacijsku oznaku tvrtke AT Internet, a ni pod kojim okolnostima se ove informacije ne koriste za prikupljanje osobnih podataka o posjetiteljima.

  Svi se dobiveni rezultati potom kompiliraju te su potpuno anonimni. Rezultati pružaju informacije o navigaciji i ponašanju mrežnih korisnika na mrežnim lokacijama klijenata tvrtke AT Internet, kao što su: broj posjetitelja, broj posjeta, broj pregledanih stranica i druge informacije potrebne za učinkovito mjerenje interesa mrežnog korisnika. S ovim je rezultatima moguće unaprijediti ergonomiju i sadržaj predmetnih mrežnih lokacija.

  Molimo posjetite http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ kako biste provjerili svoja prava pristupa, pravo na odgovor i pravo na uklanjanje podataka.

  Informacije o alatu Google Analytics

  Ova mrežna lokacija također koristi Google Analytics, uslugu mrežne analitike koju pruža tvrtka Google, Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava "kolačiće", koji su tekstualne datoteke postavljene na Vaše računalo kako bi mrežna lokacija analizirala na koji način korisnici upotrebljavaju mrežnu lokaciju. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi mrežne lokacije bit će prenesene i pohranjene od strane tvrtke Google na poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama.

  U slučaju da je na ovoj mrežnoj lokaciji aktivirano anonimiziranje IP adrese, Vaša će IP adresa biti skraćena unutar područja država članica Europske unije ili drugih strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima cijela IP adresa prvo prenijeti na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo skratiti. Anonimiziranje IP adrese aktivno je na ovoj mrežnoj lokaciji.

  Tvrtka Google upotrebljavat će ove informacije u ime operatera ove mrežne lokacije u svrhu evaluacije Vašeg korištenja mrežne lokacije, sastavljanja izvješća o aktivnostima na mrežnoj lokaciji za operatere mrežne lokacije te pružanja istima drugih usluga povezanih s aktivnostima na mrežnoj lokaciji i korištenjem interneta.

  IP adresa koju Vaš preglednik prenosi u okviru usluge Google Analytics neće biti povezana s bilo kojim drugim podacima koje Google posjeduje. Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki u pregledniku, međutim imajte u vidu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ove mrežne lokacije. Također možete isključiti praćenje putem usluge Google Analytics, što će se primjenjivati od trenutka isključivanja ubuduće, i to preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika za isključivanje usluge Google Analytics za Vaš postojeći mrežni preglednik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = en

  Marketo Munchkin kolačići

  Koristimo marketinški softver treće strane, i to tvrtke naziva Marketo, za slanje naše e-pošte. Kolačiće upotrebljavamo kao dio praćenja, tako da imamo informacije o stopama otvaranja poruke e-pošte i omjeru klikova na poveznice u odnosu na prikaze oglasa. Također pratimo aktivnosti na mrežnoj lokaciji. Na primjer, posjetitelji mogu preuzeti stručna specijalizirana marketinška izvješća s mrežne lokacije te koristimo kolačiće tvrtke Marketo kako bismo vidjeli tko to čini i posjećuje li potom druge dijelove naše mrežne lokacije. Za više informacija o pravilima o privatnosti i kolačićima tvrtke Marketo posjetite politiku privatnosti tvrtke Marketo: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Na koji način to funkcionira?

  Na Vaše mrežne lokacije ugrađujemo Munchkin Javascript isječak (tzv. snippet). Kada posjetitelji dolaze na mrežnu lokaciju, postavljamo kolačić u posjetiteljev mrežni preglednik (ako već ranije nije bio postavljen) te se našem poslužitelju šalju poruke o mrežnoj aktivnosti predmetnog posjetitelja.
  Navedeno je postupanje vrlo funkcionalno, vrlo slično drugim skriptama za mrežno praćenje, kao što je Google Analytics.
  Naš kolačić je kolačić prve strane i vidljiv je samo nama.

  Što kolačić Munchkin skuplja?
  Kada ste na stranici, Munchkin automatski prikuplja sljedeće informacije:

  posjeti stranici
  klikovi na poveznice
  IP adresa
  prethodna mrežna stranica s koje je korisnik upućen na predmetnu mrežnu stranicu
  naša identifikacijska oznaka kolačića
  Ako ne želite da postavimo ovaj kolačić u Vaš mrežni preglednik, možete isključiti tu mogućnost klikom na tipku "Isključivanje" u nastavku.


  9. Na koji način štitimo Vaše podatke

  Schneider Electric, i pripadajuće podružnice, angažirani su u poduzimanju odgovarajućih tehničkih, fizičkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka njihovih zaposlenika i kupaca od neovlaštenog pristupa, protupravne obrade, slučajnog gubitka ili oštećenja te neovlaštenog uništenja.

  Nudimo upotrebu sigurnog poslužitelja kako bismo Vam omogućili izradu narudžbi ili pristup podacima Vašeg računa.   Navedeno šifrira Vaše podatke prije nego što nam budu poslani. Također poduzimamo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da podaci koje nam otkrijete ostanu sigurni, točni i ažurni te da se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno s obzirom na svrhe u koje se upotrebljavaju.
  Ograničavamo pristup našim internim sustavima koji sadržavaju osobne podatke odabranoj skupini ovlaštenih korisnika, kojima je pristup takvim sustavima povjeren uz korištenje jedinstvenog identifikatora i zaporke. Pristup osobnim podacima ograničen je i omogućen pojedincima u svrhu obavljanja dužnosti njihovih radnih mjesta.

  Naša Politika pristupa trećih strana utvrđuje pravila o vrstama pristupa koji će biti dodijeljeni trećim stranama, u skladu s njihovim potrebama i razinom sigurnosti koju je potrebno osigurati. Ova se politika primjenjuje na sve treće strane koje zahtijevaju pristup sustavu, aplikacijama, mrežnim uređajima i uslugama te ima za cilj ograničavanje rizika od neovlaštenog pristupa informacijskim sustavima Schneider Electrica kroz osiguranje ograničenog pristupa za specifične potrebe.

  No, ne možemo jamčiti sigurnost bilo kakvih podataka koje ste nam pružili te prihvaćate rizike svojstvene korespondenciji na mreži i kupnji putem interneta. Sve kupnje koje ste izvršili putem mrežnih lokacija podliježu uvjetima i odredbama sadržanim na mrežnim lokacijama.

  10. Poveznice na mrežne lokacije trećih strana

  Mrežne lokacije ili usluge Schneider Electric mogu davati poveznice na aplikacije, proizvode, usluge ili mrežne lokacije trećih strana za Vašu pogodnost i informiranje. Ako pristupite ovim poveznicama, napustit ćete mrežnu lokaciju Schneider Electric. Schneider Electric ne nadzire predmetne mrežne lokacije trećih strana niti njihove prakse u pogledu privatnosti, a koje se mogu razlikovati od prakse Schneider Electric. Ne podržavamo niti nudimo bilo kakve izjave o mrežnim lokacijama trećih strana. Osobni podaci koje odlučite pružiti ili koje prikupljaju predmetne treće strane nisu obuhvaćeni Izjavom o privatnosti Schneider Electric. Preporučujemo Vam da pregledate politiku privatnosti bilo koje mrežne lokacije s kojom stupite u interakciju prije nego dopustite prikupljanje i upotrebu Vaših osobnih podataka.

  Također možemo davati poveznice na društvene medije koje Vam omogućuju dijeljenje informacija s Vašim društvenim mrežama i interakciju sa Schneider Electric na raznim mrežnim lokacijama društvenih medija. Vaša upotreba ovih poveznica može rezultirati prikupljanjem ili dijeljenjem informacija o Vama, ovisno o pojedinačnoj značajci. Preporučujemo da pregledate politike privatnosti i postavke na mrežnim lokacijama društvenih medija s kojima stupate u interakciju kako biste bili sigurni da razumijete koji bi se podaci mogli prikupljati, upotrebljavati i dijeliti na predmetnim mrežnim lokacijama.

  Ukoliko objavljujete, komentirate, naznačite interes ili dijelite osobne podatke, uključujući fotografije, na bilo kojem javnom forumu, društvenoj mreži, blogu ili drugom takvom forumu, imajte na umu da se svi osobni podaci koje pošaljete mogu čitati, pregledavati, prikupljati ili upotrebljavati od strane drugih korisnika predmetnih foruma te se mogu koristiti za kontakt s Vama, slanje neželjenih poruka ili za svrhe nad kojima niti Vi ni Schneider Electric nema kontrolu. Schneider Electric nije odgovorno za osobne podatke koje odaberete pružiti na predmetnim forumima.

  11. Vaša prava pristupa

  Kao nositelji podataka, možete postaviti upit o prirodi osobnih podataka pohranjenih ili obrađenih o Vama od strane bilo kojeg subjekta korporacije Schneider Electric. Bit će vam omogućen pristup Vašim osobnim podacima bez obzira na mjesto obrade i pohrane podataka.
   
  Subjekt korporacije Schneider Electric koji obrađuje predmetne podatke surađivat će u pružanju Vam takvog pristupa, bilo izravno ili putem lokalnog subjekta. Svi takvi zahtjevi za pristup mogu se poslati na:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer (Službenik za zaštitu podataka korporacije Schneider Electric)
   35 rue Joseph Monier
   F- 92506 Rueil-Malmaison
   France
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Ukoliko su Vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, možete zatražiti izmjenu ili dopunu podataka.

  12. Promjene u ovoj Izjavi o privatnosti

  Schneider Electric zadržava pravo na izmjenu ove izjave o privatnosti prema potrebi, primjerice, radi usklađivanja s promjenama zakona, propisa, postupaka i procedura Schneider Electric, ili udovoljavanja zahtjevima koje nameću nadležna tijela za zaštitu podataka.

  U navedenom će slučaju Schneider Electric obavijestiti kandidate, kupce i druge osobe korporacije Schneider Electric o svim materijalnim promjenama u ovoj izjavi o privatnosti. Schneider Electric objavit će sve izmjene na relevantnim internim i vanjskim mrežnim lokacijama.

  Ova izjava i ovdje navedene politike nisu namijenjene i ne stvaraju nikakva ugovorna ili druga zakonska prava.

  Posljednje ažuriranje:  13 May 2013